Algemene voorwaarden Airport Parking GmbH

 1. Toepassingsgebied
  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle via onze website https://www.easyairportparking.de/ en via onze partners gesloten overeenkomsten tussen ons,
   Airport Parking GmbH
   Holtumsweg 32, 47652 Weeze
   directeur: Lukas Hendriksen
   Telefoon: +49 (0) 2837 - 96 199 – 86
   Fax: + 49 (0) 2837 - 96 199 – 87
   E-mail: info@easyairportparking.de,

   en u als onze klant.

  2. Elk gebruik van onze website en elk gebruik van de diensten van Airport Parking GmbH (hierna te noemen "EAP" of "wij") is onderhevig aan deze algemene voorwaarden, die bij elk gebruik door u worden erkend. Doorslaggevend is telkens de tijdens het sluiten van de overeenkomst geldige versie van de algemene voorwaarden.
 2. Onderwerp van de overeenkomst en boekingsprijs

  Het onderwerp van de overeenkomst komt voort, indien geen individuele overeenkomsten zijn getroffen, uit deze algemene voorwaarden, de door u geboekte producten zoals deze op onze website worden beschreven en de in het kader van de boeking aangegeven tarieven.

 3. Sluiten van de overeenkomst en taal van de overeenkomst
  1. De weergave van onze producten op onze website in het kader van het online boekingsformulier en door onze partners vormt een bindend aanbod voor u bij het afsluiten van een parkeerplaatshuurovereenkomst tegen de telkens beschikbare en beschreven voorwaarden. Met het verzenden van het online boekingsformulier door het aanklikken van de knop "BOEKEN MET VERPLICHTE BETALING VAN DE KOSTEN" of met het afgeven van een boeking bij een van onze partners neemt u dit aanbod tegen de door u geselecteerde voorwaarden bindend aan (sluiten van de overeenkomst). Direct na het verzenden van de boekingsaanvraag ontvangt u van ons een e-mail met het onderwerp "Boekingsbevestiging" waarmee wordt bevestigd dat uw boeking ontvangen en verwerkt is.
  2. Als op het tijdstip van uw boeking in de door u gewenste periode geen parkeerplaats beschikbaar meer is, geven wij dit in realtime tijdens uw boeking aan. Een boeking is in dit geval niet mogelijk; er wordt geen overeenkomst gesloten.
  3. U moet ervoor zorgen dat de door u voor het afhandelen van de boeking opgegeven gegevens juist zijn en dat op het door u opgegeven e-mailadres de door ons verzonden e-mails ontvangen kunnen worden. Bij het gebruik van spam-/junkfilters in uw e-mailaccount moet u ervoor zorgen dat alle door ons verzonden e-mails bezorgd kunnen worden. De ontvangst van onze e-mails is uw verantwoordelijkheid.
  4. De voor het sluiten van de overeenkomst beschikbare taal is Duits.
 4. Boekingsprocedure en parkeren op de luchthaven
  1. Stap 1: Boeking

   U kunt uw boeking via het op onze website beschikbaar gestelde online boekingsformulier en via onze partners tot stand brengen. Voor een boeking via ons online boekingsformulier klikt u eerst op "BOEKEN" en voert u uw boekingsgegevens in het daarna geopende formulier in. Er wordt gevraagd om een luchthaven te selecteren, de parkeerduur (vertrek- en aankomstdag), het gewenste product (parkeerplaats), uw klant- en overige boekingsgegevens voor het afhandelen van de overeenkomst en uw betaalmethode. Als u na invoer van uw gegevens nogmaals op "Verder" klikt, komt u op de boekingoverzichtspagina met als titel "Bevestiging", waarop u uw invoer nogmaals kunt controleren. Eventuele invoerfouten kunt u hier voor de afsluitende bevestiging van uw boeking herkennen en voor het verzenden van uw boeking corrigeren. Voor de correctie van uw invoer, voor het wissen of terugzetten van alle ingevoerde gegevens is altijd een overeenkomstige correctiemogelijkheid beschikbaar. Door op de knop "BOEKEN MET VERPLICHTE BETALING VAN DE KOSTEN" te klikken, sluit u de boekingsprocedure af en sluit u bindend de overeenkomst tussen u en ons.

  2. Stap 2: Boekingsbevestiging

   Direct na het afgeven van de bindende boeking sturen wij u per e-mail een boekingsbevestiging. In deze boekingsbevestiging ontvangt u de volledige inhoud van de overeenkomst (boekingsgegevens, code voor het parkeren, factuur en links naar de algemene voorwaarden inclusief informatie over herroeping alsmede een voorbeeldherroepingsformulier en de verklaring gegevensbescherming in de telkens geldige versie). Druk deze op de dag van uw boeking af.

  3. Stap 3: Uw ticket

   Met de boekingsbevestiging ontvangt u een code voor het parkeren. Deze moet u afhankelijk van de voorwaarden die gelden voor uw geselecteerde luchthaven, zoals deze op onze website en in uw boekingsbevestiging staan, afdrukken of op uw smartphone opslaan.

  4. Stap 4: Parkeren

   De door u bij de boeking opgegeven vermoedelijke tijden van vertrek en aankomst zijn voor ons een planningshulpmiddel, vooral waar een shuttleservice beschikbaar is. De geboekte parkeerduur (vertrek- en aankomstdag) is bindend. Bij het in- en uitrijden handelt u volgens de voorwaarden die gelden voor uw geselecteerde luchthaven, zoals deze op onze website en in uw boekingsbevestiging staan. Let erop dat u vroeg genoeg voor uw vlucht met inachtneming van alle relevante omstandigheden en rekening houdend met mogelijke wachttijden bij onze shuttleservice (punt 10) op de geboekte parkeerplaats verschijnt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de stiptheid van uw vertrek en eventuele aan een vertraagd vertrek verbonden gevolgen. Informeer vroegtijdig over de op onze website te vinden ligging van de door u geselecteerde parkeerplaats en het bestemmingsadres in uw boekingsbevestiging.

 5. Wettelijk herroepingsrecht voor consumenten

  Als u consument bent (dus een natuurlijke persoon, die onze diensten gebruikt voor een doel dat niet toegerekend wordt aan uw commerciële of zelfstandige beroepswerkzaamheden) geldt voor u het volgende herroepingsrecht:

  Informatie over herroeping

  Herroepingsrecht

  U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen uw overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag van sluiting van de overeenkomst.

  Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Airport Parking GmbH, directeur Lukas Hendriksen, Holtumsweg 32, 47652 Weeze, telefoon: +49 (0) 2837 - 96 199 – 86, fax: + 49 (0) 2837 - 96 199 – 87, e-mail: info@easyairportparking.de) via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit informeren om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldherroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

  Voor de handhaving van de herroepingstermijn is het voldoende dat u voor afloop van de herroepingstermijn een mededeling verstuurt over het gebruik maken van het herroepingsrecht.

  Gevolgen van herroeping

  Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen direct en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag dat wij de mededeling van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders wordt overeengekomen. Er worden u in geen geval middels deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

  Als u hebt aangegeven dat de dienst tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, moet u ons een gepast bedrag betalen, waarvan het aandeel overeenkomt met de reeds geleverde diensten tot het tijdstip waarop u ons hebt geïnformeerd over het gebruik maken van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst beschreven diensten.

  Voorbeeld herroepingsformulier

  (Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)
  Aan Airport Parking GmbH, Holtumsweg 32, 47652 Weeze, fax: + 49 (0) 2837 - 96 199 – 87, e-mail: info@easyairportparking.de:

  Bij dezen herroep(en) ik/wij (*)
  de door mij/ons (*)
  gesloten overeenkomst voor het leveren van de volgende dienst (*)
  besteld op (*)
  Naam van de consument(en)
  Adres van de consument(en)
  Handtekening van de consument(en (alleen bij mededeling op papier)
  Datum

  * Doorstrepen wat niet van toepassing is

 6. Onze diensten
  1. Met het sluiten van de overeenkomst zijn wij verplicht om conform deze algemene voorwaarden en de details van uw boeking, zoals deze in de boekingsbevestiging staan vermeld, voor de overeengekomen parkeerduur een parkeerplaats tegen betaling van de in de boekingsbevestiging vermelde boekingsprijs aan u beschikbaar te stellen. Een bepaalde parkeerplaats of een bepaalde hoedanigheid of ligging van de parkeerplaats is contractueel alleen verplicht als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
  2. Op afzonderlijke locaties bieden wij daarnaast een gratis shuttleservice tussen de parkeerplaats en de luchthaven aan. Voor onze shuttlediensten gelden de bijzondere bepalingen conform punt 10 van deze algemene voorwaarden.
  3. Bewaking en bewaring zijn geen onderdeel van onze diensten en/of onderdeel van de overeenkomst.
 7. Uw plichten / reglement
  1. Met de boeking verzekert u dat u resp. de bestuurder van het voertuig op het tijdstip dat u onze parkeerplaats inrijdt, in het bezit bent/is van een geldig rijbewijs en dat het voertuig tot het verlaten van de parkeerplaats veilig is, over de wettelijk voorgeschreven verzekeringsdekking beschikt en voorzien is van een kentekenplaat en een geldig vignet van de technische keuringsdienst. Wij hebben het recht om het parkeren van het voertuig op onze parkeerplaats te weigeren als er aanwijzigen bestaan dat er niet voldaan is aan deze voorwaarden en u ter plekke op onze navraag geen overeenkomstige bewijzen kunt tonen.
  2. De maximale afmetingen van het te parkeren voertuig staan op de locatiebeschrijvingen van onze website. Wij controleren de afmetingen van het voertuig niet bij het inrijden. Hiervoor bent alleen u verantwoordelijk. Bij niet-inachtneming van deze afmetingen hebben wij met behoud van onze betalingsaanspraak het recht om het inrijden van het voertuig te weigeren of dit te laten wegslepen, waarbij de kosten voor uw rekening zijn.
  3. Het parkeerticket is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en is niet overdraagbaar of verkoopbaar.
  4. Op onze parkeerplaatsen gelden de voorschriften van de Straßenverkehrsordnung (StVO) en van het Straßenverkehrsgesetz (StVG). De voorschriften hiervan moet u in acht nemen. Bij gebruik van onze parkeerplaats moet u erop letten dat u andere klanten en voertuigen niet hindert. U en uw medereizigers moeten zich zo gedragen dat gevaar voor en schade bij anderen worden vermeden.
  5. Voertuigen moeten op de hiervoor aangewezen oppervlakken worden geparkeerd. Hiervoor bent alleen u verantwoordelijk. Illegaal of verkeerd geparkeerde voertuigen kunnen door ons worden verwijderd, waarbij de kosten in rekening worden gebracht.
  6. In het geparkeerde voertuig mogen met uitzondering van brandstof geen brandgevaarlijke of op andere wijze milieurechtelijk relevante of gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.
  7. U bent verplicht om eventuele schade aan uw voertuig of door u aan voertuigen van derden veroorzaakte schade direct bij het personeel ter plekke te melden en hen de gelegenheid geven om het voertuig te inspecteren. Mocht er bij uitzondering geen personeel bereikbaar zijn, bent u verplicht om de schade te laten opnemen door de politie.
  8. Het is verboden om op onze parkeerplaatsen zonder onze toestemming voertuigen te repareren, te reinigen of koelwater, brandstof en olie af te tappen, afval achter te laten, goederen te bewaren, motoren uit te proberen of onnodig te laten draaien alsmede voertuigen met lekkende tank of motor te parkeren. Verontreinigingen die door u of eventuele medereizigers worden veroorzaakt, moeten direct en volgens de voorschriften door u worden verwijderd. Anders hebben wij het recht om de verontreinigingen op uw kosten te laten verwijderen.
  9. De instructies van ons personeel en door ons aangestelde derden moeten worden opgevolgd.
 8. Boekingsprijs
  1. De vermelde tarieven op het tijdstip van afsluiten van de overeenkomst in het kader van het boekingsproces zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn totale prijzen in euro en zijn inclusief de van toepassing zijnde btw.
  2. De totale prijs (boekingsprijs) wordt berekend aan de hand van het voor het geboekte product op de geselecteerde luchthaven geldende tarief en de geselecteerde parkeerduur.
  3. De vertrek- en aankomstdag zijn bij de parkeerduur inbegrepen. Mocht u uw voertuig op de door u geboekte dag van terugreis niet voor 24 uur van de geboekte parkeerplaats weghalen, hebben wij het recht om uw voertuig te laten wegslepen, waarbij alle daaraan verbonden kosten voor uw rekening zijn. De regeling in punt 19.3 wordt niet aangetast.
 9. Betalingsvoorwaarden
  1. De boekingsprijs moet direct na het sluiten van de overeenkomst worden betaald.
  2. De betaling kan worden uitgevoerd via creditcard (Mastercard, VISA), automatische SEPA-afschrijving, directe overschrijving, PayPal of iDeal. Wij behouden ons het recht voor om in afzonderlijke gevallen bepaalde betaalmethoden uit te sluiten.
  3. Betaling met contant geld of een cheque ter plekke of door het opsturen van contant geld of een cheque is niet mogelijk en uitgesloten.
  4. Bij betaling via creditcard wordt de boekingsprijs direct na toesturen van de boekingsbevestiging (sluiten van de overeenkomst) op de creditcard in rekening gebracht. Bij betaling via automatische SEPA-afschrijving geeft u afzonderlijk een SEPA-machtiging, waarmee wij gemachtigd worden om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. Tegelijkertijd geeft u daarmee uw bank de instructie om de afschrijving toe te staan
  5. U moet zorgen voor voldoende saldo en kosten voor eventuele terugboekingen vanwege onvoldoende saldo of verkeerde invoer van uw gegevens vergoeden. Als u te laat bent met betalen of als er een terugboeking wordt uitgevoerd, hebben wij het recht om na aanmaning en het stellen van een termijn de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Uw verplichting om schade door vertraging (bijv. rente wegens te late betaling, incassokosten, aanmaningskosten, terugboekingskosten) te vergoeden wordt hierdoor niet aangetast.
  6. U heeft alleen het recht om onze vorderingen te compenseren als en indien uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is en/of als u klachten of tegenvorderingen uit dezelfde overeenkomst doet gelden. U bent alleen bevoegd tot het doen gelden van een inhoudingsrecht als uw tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.
  7. Betalingen voor niet vooruit geboekte parkeertermijnen worden conform de ter plekkende uitgehangen tarieven achteraf in rekening gebracht (conf. punt 19.3 van deze algemene voorwaarden). Deze kosten voor achteraf in rekening brengen moeten ter plekke en voor uitrijden bij de betaalautomaat contant worden betaald. Zonder nabetaling is uitrijden uitgesloten.
 10. Bijzondere bepalingen voor shuttlediensten
  1. Algemeen
   1. Op afzonderlijke locaties bieden wij u en eventuele medereizigers een gratis shuttleservice aan van de parkeerplaats naar de luchthaven en van de luchthaven naar de parkeerplaats. Per boeking kunt u een keer per traject van deze dienst gebruik maken.
   2. Aanspraak op afzonderlijk vervoer bestaat niet. Wij behouden ons het recht voor om verzamelritten (samenvoegen van meerdere boekingen in een voertuig) uit te voeren.
   3. Wij zullen de conform de plaatselijke omstandigheden alsmede alle relevante en voor ons herkenbare of voorzienbare omstandigheden geboden zorgvuldigheid toepassen om u tijdig op de door u meegedeelde vluchttijd op de luchthaven te krijgen. Het stipt aankomen op de luchthaven vormt echter geen onderdeel van de overeenkomst. Omdat een verlate aankomst en vooral het missen van een vlucht niet onze verantwoordelijkheid is, zijn wij niet verplicht tot schadevergoeding of tot vergoeding van kosten voor vervangend vervoer, pendeldiensten of overige aanwendingen. Punt 10.4 van deze algemene voorwaarden wordt niet aangetast door deze regeling.
  2. Beschikbaarheid van de shuttleservice

   De beschikbaarheid van de shuttleservice staat op onze website en in de boekingsbevestiging. Neem de aangegeven beschikbaarheidstijden in acht.

  3. Uw gedragsregels als passagier
   1. Als passagier moet u zich zodanig gedragen dat u rekening houdt met de veiligheid en orde van het bedrijf, uw eigen veiligheid en die van andere personen. Elke passagier is verplicht om zich goed vast te houden in het voertuig en indien aanwezig veiligheidsriemen te gebruiken.
   2. De instructies van ons personeel en door ons aangestelde derden moeten worden opgevolgd.
   3. Roken en consumeren van alcoholische dranken is niet toegestaan in onze shuttlebussen.
   4. Ons personeel is bevoegd om personen die duidelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs uit te sluiten van vervoer met onze shuttleservice. Dat geldt ook voor passagiers die om andere redenen de veiligheid van andere passagiers in gevaar brengen of het welzijn van medereizigers aanzienlijk negatief beïnvloeden. In dit geval bestaat er geen aanspraak op vervangend vervoer.
   5. U moet ervoor zorgen dat u en eventuele medereizigers op tijd aanwezig bent om van onze shuttledienst gebruik te maken, met inachtneming van alle relevante omstandigheden die u bekend zijn of bekend kunnen zijn en rekening houdend met de op onze website en in de ontvangst- en boekingsbevestiging aangegeven algemene duur van de shuttle en eventuele wachttijd. Wij proberen om wachttijden te vermijden, maar kunnen deze afhankelijk van de beschikbaarheid van de shuttleservice niet uitsluiten.
   6. Het nuttigen van eten en drinken in de shuttlevoertuigen is verboden.
  4. Aansprakelijkheid en uitsluiting van onze shuttleservice
   1. U bent aansprakelijk voor schade die door uw schuld aan de shuttlebus is veroorzaakt.
   2. Mocht u een van de onder 10.3 vermelde gedragsregels overtreden, is onze aansprakelijkheid uitgesloten. Punt 10.1.3 zin 3 is overeenkomstig geldig.
   3. Mocht u de onder 10.3 vermelde gedragsregels overtreden, hebben wij bovendien het recht om u uit te sluiten van onze shuttlediensten, zonder dat u daardoor aanspraak maakt op schadevergoeding, bijvoorbeeld vanwege een gemiste vlucht. Ons personeel beslist over het uitsluiten van personen.
   4. Voor het overige geldt punt 13 van deze algemene voorwaarden.
 11. Stornering
  1. De mogelijkheid van stornering van contractueel geboekte diensten is afhankelijk van het door u geboekte product en het onderwerp van de overeenkomst voor het overige.
  2. Het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten conform punt 5 wordt door deze bepaling niet aangetast.
  3. Wij hebben het recht om ons zonder opgave van redenen terug te trekken uit de huurovereenkomst/boeking en de boeking kosteloos te storneren. In dit geval zijn wij geen schadevergoeding verschuldigd.
 12. Overmacht

  In geval van overmacht hebben wij voor de duur ervan geen prestatieverplichting. Als overmacht gelden alle onvoorziene gebeurtenissen alsmede gebeurtenissen waarbij geen van de partijen schuld heeft aan de gevolgen voor het vervullen van de overeenkomst. Tot deze gebeurtenissen behoren met name natuurrampen, maatregelen als gevolg van arbeidsconflicten, de onderbreking van de stroom-, telecommunicatie- en internetvoorziening alsmede overheidsmaatregelen.

 13. Aansprakelijkheid
  1. Wij zijn aansprakelijk voor schade door onze schuld bij het overtreden van voornaamste verplichtingen. Voornaamste verplichtingen zijn alle wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen, waarvan de correcte vervulling het uitvoeren van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en waarvan u als contractuele partner mag uitgaan dat deze worden vervuld.
  2. Daarnaast zijn wij, om welke rechtsgrond dan ook, alleen aansprakelijk in geval van
   • dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid
   • conform de productaansprakelijkheidswet
   • bij overname van een kwaliteitsgarantie of
   • als de schade door ons, een wettelijk vertegenwoordiger of plaatsvervanger is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
  3. In geval van licht nalatige schending van wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen (voornaamste verplichtingen) is onze aansprakelijkheid beperkt tot contracttypische en voorzienbare schade. In alle overige gevallen is aansprakelijkheid behoudens punt 2 uitgesloten.
  4. U bent aansprakelijk voor alle door uzelf, uw medewerkers, gemachtigden of begeleiders aan ons of derden veroorzaakte schade en voor alle schade die als gevolg van technische defecten van het meegebrachte voertuig wordt veroorzaakt. Dit geldt ook als u tot nu toe niet wist van dergelijke defecten. U draagt uw eigen vorderingen tegenover derden of verzekeringen bij een schadegeval vooraf aan ons over, indien u vanwege een dergelijke schadegebeurtenis een beroep op ons heeft gedaan.
  5. Voor beschadigingen of diefstal van het geparkeerde voertuig, toebehoren of overige voorwerpen aan of in het voertuig zijn wij uitdrukkelijk niet aansprakelijk. De regelingen in punten 13.1 en 13.2 worden hierdoor niet aangetast.
 14. Garantie

  Voor de garantie bij gebreken gelden de wettelijke bepalingen.

 15. Rechten

  Wij hebben auteursrechten op alle auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen, video's en teksten die op onze website worden gepubliceerd. Het gebruik van afbeeldingen, video's en teksten is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

 16. Gegevensbescherming en verklaring gegevensbescherming
  1. Voor de afhandeling van de overeenkomst en in het kader van het gebruik van de door ons aangeboden diensten verzamelen, bewaren en verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u. Hetzelfde geldt in het kader van het overige gebruik van onze website.
  2. Voor details verwijzen wij u nadrukkelijk naar onze verklaring gegevensbescherming. In het kader van de toelichting op een contractuele verhouding wordt dit voor het sluiten van de overeenkomst aan u meegedeeld. Deze is daarnaast altijd te vinden op https://www.easyairportparking.de/datenschutz.
 17. Camerabewaking op onze parkeerplaatsen

  Onze parkeerplaatsen worden bewaakt door videocamera's. Punt 6.3 van deze algemene voorwaarden wordt hierdoor niet aangetast. Meer informatie over camerabewaking staat in de onder punt 16 beschreven verklaring gegevensbescherming.

 18. Tekst overeenkomst
  1. Als u een boeking uitvoert, wordt de tekst van de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden op onze interne systemen voor eigen doeleinden opgeslagen. De actuele algemene voorwaarden kunt u altijd bekijken op onze website. De boekingsgegevens incl. een link naar de algemene voorwaarden worden bovendien via e-mail naar u opgestuurd (conform punt 4.2 van deze algemene voorwaarden). Sla de boekingsbevestiging op of druk deze samen met de algemene voorwaarden af, zodat u altijd beschikt over de inhoud van de overeenkomst.
  2. Als u een boeking hebt gemaakt, kunt u na het invoeren van uw inloggegevens in de boekingsgeschiedenis de door u gemaakte boekingen bekijken, ook na sluiten van de overeenkomst. Hierbij gaat het om een gratis aanvullende service, waarbij wij ons voorbehouden om deze te kunnen staken. Er bestaat geen aanspraak op het blijvend toegankelijk maken van de inhoud van de overeenkomst nadat deze afgesloten is. Daarom moet u de inhoud van de overeenkomst in elk geval afdrukken of opslaan.
 19. Looptijd overeenkomst / achteraf boeken / compensatie voor gebruik
  1. De looptijd van de overeenkomst is afhankelijk van de contractueel overeengekomen parkeerduur (de boekingsperiode). Voor de looptijd van de overeenkomst is een normale beëindiging van de overeenkomst uitgesloten. De overeenkomst eindigt op de laatste dag van de boekingsperiode.
  2. Het recht op beëindiging om belangrijke redenen wordt hierdoor niet aangetast. Er is onder andere sprake van een belangrijke reden als u uw verplichtingen conform deze algemene voorwaarden op grove wijze schendt. Beëindiging moet schriftelijk gebeuren. Eventuele schadevergoedingen worden hierdoor niet aangetast.
  3. Bij het overschrijden van de geboekte parkeerduur bent u verplicht om voor de periode na de parkeerduur het ter plekke aangegeven extra tarief te betalen, dat bovenop de boekingsprijs komt. Deze wijkt in de regel af van de online tarieven.
 20. Slotbepalingen
  1. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag is van toepassing.
  2. Als u handelaar bent en u op het moment van bestelling in Duitsland gevestigd bent, is de rechtbank in onze plaats de enige bevoegde rechtbank.
  3. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, wordt de verdere overeenkomst hierdoor niet aangetast.
  4. Voor het alternatieve buitengerechtelijke beslechten van geschillen over via internet afgesloten koop- en dienstverleningsovereenkomsten tussen consumenten en ondernemers heeft de Europese Commissie een Europees online geschillenbeslechtingsplatform opgesteld (zgn. OS-platform), dat te bereiken is via de link https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Versie: 20 juni 2018