Privacyverklaring Airport Parking GmbH

Bij Airport Parking GmbH, Holtumsweg 32, 47652 Weeze, Duitsland staan transparantie en naleving van de wet- en regelgeving omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna te noemen: “gegevens”) voorop. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend om te voldoen aan de voorschriften op het gebied van de bescherming daarvan en aan de voorschriften uit de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (“AVG”) in het bijzonder.

In de onderstaande privacyverklaring willen we u daarom informeren over de manier waarop en mate waarin we deze gegevens verwerken via onze website www.easyairportparking.de en bij het gebruik van de diensten die we daar aanbieden.

Rechtstreeks verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van onze website en de aldaar aangeboden diensten en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is:

Airport Parking GmbH
Holtumsweg 32
47652 Weeze
Duitsland

vertegenwoordigd door Lukas Hendriksen als directeur

Telefoon: + 49 (0) 2837 - 969 8010
Fax: + 49 (0) 2837 - 969 8011
E-mail: info[at]easyairportparking.de

Functionaris gegevensbescherming van de verantwoordelijke:

FREY Rechtsanwälte Partnerschaft
Agrippinawerft 22 (Rheinauhafen)
50678 Köln
Duitsland

in dezen vertegenwoordigd door dhr. Matthias Rudolph

Telefoon: +49 (0) 221 - 42 074 800
Telefax: +49 (0) 221 - 42 074 829
E-mail: Matthias.Rudolph@frey.eue

Neem bij vragen en opmerkingen over gegevensbescherming rechtstreeks contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Privacyverklaring

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Gegevensbescherming heeft betrekking op persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”) (art. 4, eerste lid, AVG). Als identificeerbaar wordt aangemerkt een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd via een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificator.

2. Waarvoor registreren wij welke gegevens en wat gebeurt er met uw gegevens?
2.1 Gegevens die we verwerken als u onze website bezoekt
2.1.1 Exploitatie van de website

Als u onze website bezoekt, worden altijd, dus ook wanneer u onze website alleen maar bekijkt zonder zich aan te melden of gebruik te maken van onze diensten, de volgende gegevens geregistreerd en verwerkt, zonder dat deze op u persoonlijk teruggevoerd worden:

Direct door ons:

 • de website die u bezocht voordat u naar de onze kwam (de zogenaamde referrer-URL);
 • de afzonderlijke pagina's van onze website die u bekijkt;
 • datum en tijdstip waarop u onze website bezoekt;
 • het IP-adres (internet-protocoladres) van het apparaat waarmee u onze website bezoekt;
 • het type apparaat waarmee u onze website bezoekt (bijv. pc, mobiele telefoon, etc.);
 • de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt voor uw bezoek, inclusief het versienummer en de ingestelde taal

Gegevens die wij ontvangen van onze provider:

 • overige soortgelijke gegevens en informatie die nodig zijn voor de bescherming tegen risico's zoals aanvallen op onze IT-systemen.

Deze informatie is nodig om:

 • de inhoud van onze website correct te kunnen tonen;
 • de inhoud en weergave van onze website te optimaliseren, bijv. om de inhoud aan te passen zodat deze getoond kan worden op een mobiel apparaat;
 • het correct functioneren van onze IT-systemen en de techniek van onze website voortdurend te waarborgen alsmede
 • bij cyberaanvallen de autoriteiten de noodzakelijke informatie te kunnen verstrekken.

De geregistreerde gegevens worden 7 dagen na afloop van de desbetreffende internetsessie door ons geanonimiseerd en geanalyseerd voor enerzijds statistische doeleinden en anderzijds om de gegevensbescherming en -beveiliging in onze onderneming te verhogen om uiteindelijk het optimale beschermingsniveau van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking van uw gegevens vindt plaats in ons gerechtvaardigde belang en berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter f, AVG.

2.1.2 Gebruik van cookies

Cookies en HTML5-Web Storage

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies en HTML5 Web Storage-technieken. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en worden opgeslagen door uw browser. Cookies en HTML5-Web Storage dienen om los van de actuele internetsessie allerlei gegevens op te slaan; dit gebeurt dus ongeacht het sluiten van uw browservenster of het verlaten van onze website. Als u onze website opnieuw bezoekt, kan uw browser gebruikmaken van de op uw apparaat opgeslagen informatie en deze doorsturen naar de server van onze website. Wij kunnen deze informatie dus op een later tijdstip uitlezen.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies en HTML5 Web Storage-technieken:

Session cookies en session storage

Wilt u gebruikmaken van ons boekingssysteem of een dienst van onze website waarvoor registratie en aanmelding met een gebruikersaccount nodig zijn (zie de punten 2.3 en 2.4), dan helpen de cookies en Web Storage bij de tussentijdse opslag van aanmeldgegevens en -instellingen voor het gebruikersaccount alsmede de informatie die u al heeft ingevoerd (hierna te noemen “sessieobjecten”).

Sessieobjecten zijn gegevens zoals een unieke code (de zogenaamde “session ID” als pseudoniem) waarmee we de verzoeken van uw browser kunnen toekennen aan de gezamenlijke sessie en uw apparaat op de subpagina's van onze website kunnen herkennen. Dat toekennen kan ook gebeuren wanneer u tijdens een langdurige internetsessie terugkeert naar onze website, bijv. wanneer u tussendoor een andere website heeft bezocht.

Met deze gepseudonimiseerde gegevens kunnen we u alleen identificeren als u tijdens de sessie meer gegevens verstrekt die op u persoonlijk terug te voeren zijn. Dit geldt met name wanneer u zich aanmeldt als gebruiker van onze website of wanneer u persoonsgegevens verstrekt tijdens het boekingsproces.

Het plaatsen van sessieobjecten is enerzijds nodig om te zorgen dat reeds door u ingevulde gegevens tijdens het boekingsproces niet verloren gaan en te zorgen dat uw invoer bij storingen (bijv. wanneer de verbinding met onze website tijdelijk verbroken raakt terwijl u een volgende boekingspagina bezoekt) en om reeds ingevulde gegevens te kunnen corrigeren wanneer u de terugknop van uw browser gebruikt. Anderzijds zijn sessieobjecten ook nodig voor de aanmeldfunctie van ons gebruikerssysteem en ze maken deel uit van de erkende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegde derden zich toegang tot uw gegevens kunnen verschaffen.

De verwerking van uw gegevens met behulp van deze sessieobjecten vindt plaats ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten en het uitvoeren van precontractuele maatregelen en berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter b, AVG.

Preference cookies en Local Storage

We gebruiken deze cookies en Web Storage-technieken ook om uw voorkeursinstellingen op deze website op te slaan en u te helpen bij het vinden van de informatie die u zoekt over ons dienstenaanbod (hierna te noemen “preference-objecten”). Zonder deze preference-objecten zouden we deze functie niet kunnen aanbieden.

De door ons opgeslagen preference-objecten en daar opgevraagde informatie hebben geen betrekking op u persoonlijk. Preference-objecten worden na 30 dagen automatisch verwijderd als het cookies betreft. Om technische redenen kunnen wij local storage-objecten niet voorzien van een automatische einddatum en daarom moet u ze zelf verwijderen.

Uitschakelen van cookies en Web Storage-objecten

In de meeste internetbrowsers vindt u in het menu onder “Help” informatie over hoe u het plaatsen van cookies en web storage-objecten kunt blokkeren en met welke instelling uw browser u informeert over het plaatsen van nieuwe cookies of web storage-objecten. Houd er rekening mee dat een aantal functies van onze website mogelijk niet beschikbaar zijn wanneer u cookies en web storage-objecten uitschakelt.

2.1.3 Google Tag Manager

Op onze website maken we gebruik van Google Tag Manager van Google LLC („Google“). Google verzamelt daarmee gegevens over uw gebruik van onze website en helpt ons u op websites van derden advertenties te tonen die zijn toegesneden op uw behoeften. De gegevens worden niet gecombineerd met uw profiel of de boekingsgegevens op onze website. De privacyverklaring van Google over Tag Manager vindt u hier:

Als u Google Tag Manager wilt uitschakelen, kunt u de cookies van Google Tag Manager uitschakelen in uw browser.

2.1.4 Google Tag Analytics

Voor analytische doeleinden maken we op onze websites gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. Google Analytics gebruikt cookies waarmee het gebruik van onze websites geanalyseerd kan worden. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze websites wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonymisering op onze websites geactiveerd is, wordt het IP-adres van websitebezoekers binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte eerst ingekort door Google. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van Airport Parking GmbH gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de websites te beoordelen, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten in het kader van het gebruik van de website en internet te verrichten voor Airport Parking GmbH.

Het IP-adres dat de browser van de gebruiker verzendt in het kader van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies beletten via de desbetreffende instelling van uw browsersoftware. We wijzen u er op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze websites volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de websites (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking ervan door Google beletten door een browser-plugin te downloaden en installeren die u vindt via de volgende link:

Er wordt dan een opt-out cookie geïnstalleerd dat voorkomt dat uw gegevens bij volgende bezoeken aan deze websites worden geregistreerd. Onze websites maken via de extensie “_anonymizelp()” gebruik van Google Analytics. Daardoor worden ingekorte IP-adressen zodanig verwerkt dat ze gegarandeerd niet zijn terug te voeren op personen. Google Analytics wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden die de Duitse toezichthouders voor gegevensbescherming met Google zijn overeengekomen. Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u via:

In het kader van Google Analytics worden uw persoonsgegevens naar de VS verstuurd. Het EU-U.S. Privacy Shield is van toepassing op Google LLC. Op deze manier wordt gewaarborgd dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd. De volledige tekst van het EU-U.S. Privacy Shield Framework vindt u via de volgende link:

2.1.5 Google Adwords & Facebook Pixel

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang om productaanbevelingen te tonen en marketingmaatregelen uit te voeren op basis van art. 6, eerste lid, zin 1, letter f, AVG. Voor de verwerking maken we gebruik van Google Adwords en Facebook Pixel. Als u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerking door Google Adwords en/of Facebook Pixel, klik dan op de desbetreffende link (opt-out):

In het kader van Google Adwords en Facebook Pixel worden uw persoonsgegevens naar de Vs verstuurd. Het EU-U.S. Privacy Shield is van toepassing op Google LLC en Facebook Inc. Op deze manier wordt gewaarborgd dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd. De volledige tekst van het EU-U.S. Privacy Shield Framework vindt u via de volgende link:

Voor meer informatie over gegevensverwerking door Google Adwords en Facebook Pixel verwijzen we naar de desbetreffende informatie over gegevensbescherming:

2.1.6 Sociale media (Facebook & Instagram)

Op de sociale netwerken Facebook en Instagram plaatsen we advertenties oftewel social media ads. Heeft u een account bij deze sociale netwerken en heeft u via uw accountinstellingen bij deze netwerken ingestemd met de weergave van advertenties, dan krijgt u daar aanbevelingen over onze producten en diensten aangeboden. Deze aanbevelingen worden gegenereerd op basis van uw interesses op uw openbare profiel bij Facebook of Instagram. We verwerken daarbij uw openbare profielgegevens. Op basis van uw interesses op uw openbare profiel tonen we u individuele advertenties. We verwerken daarbij met name

 • uw IP-adres,
 • uw device-/ cookie-ID,
 • Page-/ feedactiviteit,
 • internetsnelheid,
 • koopgedrag en
 • sociale connecties

om het succes van de advertenties te meten. Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang om effectief advertenties te plaatsen en de reclamecampagnes uit te voeren op basis van art. 6, eerste lid, zin 1, letter f, AVG. Daarbij worden uw persoonsgegevens verstuurd naar de VS. Op Facebook Inc. is het EU-U.S. Privacy Shield van toepassing. Op deze manier wordt gewaarborgd dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd. De volledige tekst van het EU-U.S. Privacy Shield Framework vindt u via de volgende link:

Voor meer informatie over gegevensverwerking verwijzen we u naar de privacyverklaringen van Facebook en Instagram:

2.1.7 Mapbox

Onze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Mapbox. Deze wordt aangeboden door Mapbox Inc., 740 15th St NW, Washington, DC 20005, VS.

Wanneer Mapbox gebruikt wordt, worden er gewoonlijk gegevens verstuurd naar de server van Mapbox Inc. in de VS en daar verwerkt. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen invloed hebben op de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Mapbox.

Als u niet wilt dat Mapbox via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt kunt u dit blokkeren via de browserinstellingen in JavaScript. U kunt dan geen gebruikmaken van de kaarten.

Wij gebruiken Mapbox in het kader van ons belang bij een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en om te waarborgen dat de op onze website gepresenteerde locaties makkelijk te vinden zijn. Dit vertegenwoordigt ons gerechtvaardigde belang zoals bedoeld in art. 6, eerste lid, letter f, AVG.

Meer informatie over de toepassing van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Mapbox: https://www.mapbox.com/privacy/

2.1.8 Algolia

In de FAQ wordt zoeken mogelijk gemaakt via Algolia. Daarmee kan er direct op zoekvragen worden gereageerd en vormen typfouten geen belemmering. Bovendien wordt de Places API van Algolia tijdens het boekingsproces gebruikt om het invoeren van addressen te vergemakkelijken.

Daarvoor wordt minimaal het IP-adres van de browser van het apparaat van de gebruiker naar Algolia verzonden. Meer informatie over gegevensverwerking bij Algolia vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Algolia, die u hier kunt vinden: Privacyverklaring.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door art. 6, eerste lid, letter f, AVG gebaseerd op ons eerder genoemde gerechtvaardigde belang.

2.1.9 Sentry

Wij maken gebruik van Sentry (Sentry, 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, USA) om de technische stabiliteit van onze diensten te waarborgen; we doen dit door de bewaking van de systeemstabiliteit en de opsporing van foutcodes te verbeteren. Sentry wordt uitsluitend voor deze doelen ingeschakeld en analyseert geen gegevens voor reclamedoeleinden. De gegevens van de gebruiker, bijvoorbeeld over het apparaat of tijdstip van een storing worden anoniem geregistreerd, niet persoonsgericht gebruikt en aansluitend verwijderd. Meer informatie over de toepassing van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Sentry: https://sentry.io/privacy/

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door art. 6, eerste lid, letter f, AVG gebaseerd op ons eerder genoemde gerechtvaardigde belang.

2.1.10 Google reCAPTCHA

Om de veiligheid van gegevens bij het verzending van formulieren te waarborgen, maken we in bepaalde gevallen gebruik van de dienst reCAPTCHA van Google Inc. Dat doen we met name om te kunnen vaststellen of de gegevens worden ingevoerd door een natuurlijke persoon of dat er sprake is van misbruik via machinale en automatische procedures. Voor deze service worden het IP-adres en eventuele andere voor reCAPTCHA benodigde gegevens naar Google verzonden. Hiervoor gelden de afwijkende bepalingen voor gegevensbescherming van Google Inc. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google Inc. vindt u op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door art. 6, eerste lid, letter f, AVG gebaseerd op ons eerder genoemde gerechtvaardigde belang.

2.2 Gegevens die we verwerken wanneer u contact met ons opneemt

Wanneer u via de op de website aangeboden contactmogelijkheden (met name via het contactformulier of de vermelde e-mailadressen of faxnummers) contact met ons opneemt, verwerken we behalve de datum en het tijdstip van uw aanvraag en de locatie (luchthaven) die deze betreft, ook de gegevens die u ons op vrijwillige basis verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld uw aanspreektitel, uw (academische) titel, uw naam, uw (mobiele) telefoonnummer, uw e-mailadres, uw postadres, het bedrijf waarvoor u werkt en eventuele andere gegevens die u op vrijwillige basis verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij voor de behandeling van uw aanvraag. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op uw verzoek en berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter b, AVG.

Wanneer u diensten op onze website gebruikt, waarvoor registratie of aanmelding met een gebruikersaccount nodig is (zie punt 2.4), leggen we de gegevens in uw gebruikersprofiel vast die u in het kader van uw aanvraag verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvraag naar behoren te kunnen behandelen en u te kunnen identificeren bij vragen over onze producten en diensten en om uw vragen in verband met onze contractuele verbintenis te kunnen documenteren. De verwerking van uw gegevens berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter b, AVG.

Bij gebruik van ons contactformulier wordt ook uw IP-adres opgeslagen. Dit gebeurt om de beschikbaarheid van onze diensten te waarborgen en misbruik te voorkomen. Op deze manier kunnen eventuele strafbare feiten worden onderzocht en de particuliere rechten van derden worden verdedigd. Daarom is het opslaan van uw IP-adres noodzakelijk voor onze beveiliging. Deze gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of wanneer dit noodzakelijk is voor strafrechtelijke vervolging. De verwerking van deze gegevens berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter f, AVG.

Indien de aanvraag verband houdt met het gebruik van onze diensten (zie punt 2.3) of met onze contractuele verbintenis of de voorbereiding daarvan, worden de bij de aanvraag verstrekte of geregistreerde gegevens opgeslagen voor de duur van onze contractuele verbintenis. In overige gevallen worden ze uitsluitend zo lang opgeslagen als dat nodig is om uw aanvraag te beantwoorden. Langere opslag is echter mogelijk in de gevallen die zijn genoemd in punt 4.

2.3 Gegevens die we verwerken wanneer u contact met ons opneemt

U hebt de mogelijkheid via ons boekingssysteem een parkeerplek op een luchthaven te boeken. We hebben hiervoor behalve gegevens over de luchthaven van vertrek en gewenste duur ook uw aanspreektitel, naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres nodig om u te kunnen identificeren als contractuele partner, uw boeking te kunnen controleren en – nadat we de boeking hebben gecontroleerd en bevestigd – de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wanneer u diensten op onze website gebruikt, waarvoor registratie of aanmelding met een gebruikersaccount nodig is (zie punt 2.4), leggen we de gegevens die u in het kader van uw boekingsaanvraag verstrekt vast in uw gebruikersprofiel. De verwerking van de bovenvermelde gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter b, AVG.

Daarnaast kunt u nadere gegevens verstrekken, bijvoorbeeld over uw beroep of huidige werkgever. Als u daarmee instemt, zullen we deze gegevens ook opslaan in uw eventueel reeds bestaande gebruikersprofiel (punt 2.4) om u beter te leren kennen en onze content en diensten nog beter op uw individuele behoefte toe te snijden, bijv. in de vorm van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en incentives. Het verstrekken van deze nadere gegevens gebeurt altijd op vrijwillige basis en deze gegevens worden alleen geregistreerd en verwerkt met uw toestemming; dit berust dan ook op art. 6, eerste lid, zin 1, letter a, AVG.

Bij gebruik van ons boekingssysteem worden ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de boekingsaanvraag opgeslagen. Dit gebeurt om de beschikbaarheid van onze diensten te waarborgen en misbruik te voorkomen. Op deze manier kunnen eventuele strafbare feiten worden onderzocht en de particuliere rechten van derden worden verdedigd. Daarom is het opslaan van deze gegevens noodzakelijk voor onze beveiliging. Deze gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of wanneer dit noodzakelijk is voor strafrechtelijke vervolging. De verwerking van deze gegevens berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter f, AVG.

Deze gegevens worden opgeslagen voor de duur van onze contractuele verbintenis. Langere opslag is echter mogelijk in de gevallen die zijn genoemd in punt 4.

2.4 Gegevens die we verwerken wanneer u zich registreert/aanmeldt als gebruiker

U kunt zich op onze website registreren als gebruiker als u ons uw persoonsgegevens verstrekt. Wij hebben daarvoor uw aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, een door u gekozen gebruikersnaam en een door u te kiezen wachtwoord nodig om u te kunnen herkennen als onze contractuele partner en de overeenkomst en onze diensten te kunnen uitvoeren. De verwerking van de bovenvermelde gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter b, AVG.

Daarnaast kunt u nadere gegevens verstrekken, bijvoorbeeld over uw beroep of huidige werkgever. Als u daarmee instemt, zullen we deze gegevens gebruiken om u beter te leren kennen en onze content en diensten nog beter op uw individuele behoefte toe te snijden. Het verstrekken van deze nadere gegevens gebeurt altijd op vrijwillige basis en deze gegevens worden alleen geregistreerd en verwerkt met uw toestemming; dit berust dan ook op art. 6, eerste lid, zin 1, letter a, AVG.

Via het door u bij de registratie opgegeven e-mailadres ontvangt u een activerings-/bevestigingsbericht. Als u daarin op de bevestigingslink klikt, wordt uw gebruikersaccount geactiveerd. Dit doen we om te controleren of het e-mailadres juist is en te controleren of u inderdaad eigenaar bent van dit e-mailadres. Zowel bij de registratie op onze website als bij het openen van de bevestigingslink en de desbetreffende aanmelding als geregistreerde gebruiker worden uw IP-adres plus datum en tijdstip opgeslagen. Dit gebeurt om de beschikbaarheid van onze diensten te waarborgen en misbruik te voorkomen. Op deze manier kunnen eventuele strafbare feiten worden onderzocht en de particuliere rechten van derden worden verdedigd. Het opslaan van uw gegevens is noodzakelijk om ons te beschermen en vindt dus plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang en berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter f, AVG.

De bovenstaande gegevens worden opgeslagen totdat uw gebruikersprofiel verwijderd wordt. Langere opslag is echter mogelijk in de gevallen die zijn genoemd in punt 4. Om uw gebruikersprofiel te verwijderen, hoeft u ons alleen een verzoek te sturen; het handigst hiervoor is een e-mail naar info@easyairportparking.de.

2.5 Gegevens die we verwerken wanneer u onze nieuwsbrief aanvraagt (Easy Airport Parking Newsletter)

Als u een gebruikersaccount aanmaakt en/of onze website bezoekt, kunt u ook verzoeken om toezending van nieuws over onze producten en diensten via de Easy Airport Parking Newsletter (hierna te noemen “nieuwsbrief”).

Hiervoor moet u beschikken over een geldig e-mailadres en zich registreren als abonnee. Om u de eerste nieuwsbrief te kunnen toezenden via het opgegeven e-mail adres, zijn we op juridische gronden verplicht u eerst een bevestigingsmail te sturen (double opt-in). Deze bevestigingsmail is bedoeld om te controleren of u als eigenaar van het e-mailadres toestemming geeft voor ontvangst van de nieuwsbrief. De aanmelding wordt pas definitief als u op de link in de bevestigingsmail klikt. Zowel bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief als bij het openen van de bevestigingslink en de desbetreffende aanmelding als geregistreerde gebruiker worden uw IP-adres plus datum en tijdstip opgeslagen. Dit gebeurt om de beschikbaarheid van onze diensten te waarborgen en misbruik te voorkomen. Op deze manier kunnen eventuele strafbare feiten worden onderzocht en de particuliere rechten van derden worden verdedigd. Het opslaan van uw gegevens is noodzakelijk om ons te beschermen en vindt dus plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang en berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter f, AVG.

Als u daarvoor toestemming geeft, verwerken we uw gegevens als volgt:

De geregistreerde persoonsgegevens voor ontvangst van de nieuwsbrief worden gebruikt om deze te verzenden. Ook kunt u via e-mail geïnformeerd worden, indien dit nodig is voor de uitvoering van de nieuwsbriefservice of de registratie ervoor (bijv. veranderingen in het berichtenaanbod of technische wijzigingen). U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Onderaan elke e-mail met de nieuwsbrief vindt u hiervoor een link.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbriefservice, gaat u akkoord met de ontvangst van de nieuwsbrief en de verwerking van deze gegevens zoals hierboven beschreven. De verwerking van uw gegevens berust op art. 6, eerste lid, letter a, AVG.

Als u onze nieuwsbrief aanvraagt, worden uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanmelding opgeslagen. Dit gebeurt om de beschikbaarheid van onze diensten te waarborgen en misbruik te voorkomen. Op deze manier kunnen eventuele strafbare feiten worden onderzocht en de particuliere rechten van derden worden verdedigd. Het opslaan van uw gegevens is noodzakelijk om ons te beschermen en vindt dus plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang en berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter f, AVG.

De gegevens die zijn geregistreerd voor de aanvraag van de nieuwsbrief, worden bewaard totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Langere opslag is echter mogelijk in de gevallen die zijn genoemd in punt 4.

2.6 Verwerking van gegevens voor de afwikkeling van betalingen

Voor het afwikkelen van betalingen kunt u kiezen uit SEPA-incasso (alleen voor Duitsland) en creditcardbetaling MasterCard en VISA).

Als u betaalt met een creditcard of SEPA-incasso worden er automatisch persoonsgegevens verzonden naar EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Straße 10-12, 50668 Köln, Duitsland (hierna te noemen “betalingsdienstverlener”).

Bij betaling met een creditcard gaat het om voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijke persoonsgegevens: voor- en achternaam van de kaarthouder, kaartnummer, CVC (Card Validation Code) en vervaldatum.

Bij betaling via SEPA-incasso gaat het om voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijke persoonsgegevens: voor- en achternaam van de rekeninghouder en het rekeningnummer (IBAN). Ten behoeve van de betalingsbevestiging moet u ons bovendien uitdrukkelijk machtigen om geld van uw rekening af te schrijven. Dit doet u tijdens de boeking.

De betalingsdienstverlener gebruikt de bovenstaande gegevens voor het verwerken van de betaling, om eventueel contact te kunnen opnemen over de betaling en voor de desbetreffende klantenservice. De betalingsdienstverlener geeft de persoonsgegevens door aan met hem gelieerde ondernemingen indien dit nodig is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen of wanneer de gegevens in opdracht van de betalingsdienstverlener verwerkt moeten worden. De verwerking van uw gegevens geschiedt voor de afwikkeling van de betaling en berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter b, AVG.

Daarnaast zal de betalingsdienstverlener de gegevens zo nodig doorgeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is vanwege de betalingswijze (bijv. om witwassen te voorkomen).

Houd er rekening mee dat op de betalingsdienstverlener met allerlei bewaarplichten ten aanzien van de door u verstrekte gegevens te maken krijgt. Zo dient hij te waarborgen dat transacties naar behoren verwerkt, afgewikkeld, gerestitueerd of teruggevorderd kunnen worden en moet hij assistentie te verlenen bij de opsporing van fraude en de bestrijding van witwassen. Er geldt nog meer wet- en regelgeving waaraan de betalingsdienstverlener en dienst financiële dienstverleners moeten voldoen. Daarom slaat de betalingsdienstverlener bepaalde gegevens op om aan zijn verplichtingen te voldoen.

De verwerking van uw gegevens berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter c, AVG.

Uw gegevens worden ook doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten, de rechten van de betalingsdienstverlener, voor het handhaven van de voorwaarden van de betalingsdienstverlener of op last van de strafrechtelijke autoriteiten. De verwerking van deze gegevens berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter f, AVG.

2.7 Videobewaking

De parkeergarages of parkeerterreinen die we u ter beschikking stellen worden bewaakt met videocamera's. Hiermee worden uw auto inclusief kenteken en inzittenden vastgelegd op bewegende beelden. De desbetreffende exploitant slaat de opnames op en stuurt ze naar ons.

Deze videobewaking draagt bij aan de beveiliging van onze parkeergarages en parkeerterreinen. Zo worden er met name strafbare feiten voorkomen en kan er bewijsmateriaal worden vergaard (bijv. doorrijden na ongeval). De verwerking van deze gegevens berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letters b en f, AVG.

Ook worden er videoopnames gemaakt bij de in- en uitgang van de door ons ter beschikking gestelde parkeergarages en parkeerterreinen. Hiermee kunnen we u herkennen als onze klant bij eventuele problemen bij het in- of uitrijden (bijv. als u het parkeerticket kwijt bent of als het niet functioneert). Sommige parkeerfaciliteiten worden namelijk geëxploiteerd door meerdere aanbieders van parkeerdiensten. De verwerking van deze gegevens berust op art. 6, eerste lid, zin 1, letter b, AVG.

Onder voorbehoud van een langere opslagtermijn uit hoofde van punt 4 worden de bewegende beelden maximaal 5 werkdagen opgeslagen.

3. Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Het is ons doel om bij de gegevensverwerking een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau te bereiken. Hoewel we geen 100% beveiliging kunnen garanderen, hebben we een aantal preventieve maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Daarom verzenden we uw gegevens bijvoorbeeld altijd versleuteld. Daarvoor maken we gebruik van het SSL-encryptiesysteem (Secure Socket Layer) om te voorkomen dat derden uw gegevens kunnen onderscheppen en ze als gewone tekst kunnen inzien. Het SSL-encryptiesysteem herkent u aan de “https://” in de adresregel van uw browser en bij de gangbare browsers aan het sleutelicoontje naast de adresregel. Zo heeft u de zekerheid dat uw gegevens veilig naar ons worden verstuurd.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens en slaan ze op zolang dat nodig is voor het omschreven doel (zie punt 2).

Zodra het doel waarvoor uw persoonsgegevens aan ons verstrekt zijn verwezenlijkt is of wanneer u wenst dat ze verwijderd worden, zullen we uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij we wettelijk gerechtigd zijn (voorbeeld voor bewijsvoering in het kader van de afwikkeling van onze contractuele verbintenis) of verplicht zijn (bijv. om fiscale redenen) ze te bewaren. De opslag kan langer duren dan oorspronkelijk vereist (gebruikelijke opslagtermijn) voor het beoogde doel. Voor betaalbewijzen geldt bijvoorbeeld een verplichte bewaartermijn van 10 jaar (§ 147 lid 3, Duitse Belastingwet).

Zodra het oorspronkelijke doel bereikt is of vervalt, zullen we uw persoonlijke gegevens niet verder gebruiken. Zodra het recht vervalt of de wettelijke bewaartermijn verstrijkt, zullen we de gegevens definitief verwijderen.

5. Geven we uw gegevens door aan derden?

We kunnen gegevens doorgeven aan een of meer personen of ondernemingen om ze voor ons als verwerkingsverantwoordelijke te verwerken (de zogenaamde verwerkers) voor de hiervoor omschreven doelen. Deze externe ontvangers kunnen zijn:

 • derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze diensten (bijvoorbeeld voor de exploitatie van parkeerterreinen) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten, bijvoorbeeld aanbieders van slagboomsystemen en parkeercentrales;
 • de door ons ingeschakelde dienstverleners (bijv. op het gebied van transport, marketing, IT of betalingsverkeer) die op basis van afzonderlijke overeenkomsten diensten voor ons verrichten waarbij ook persoonsgegevens verwerkt moeten worden en de met onze toestemming ingeschakelde onderaannemers van onze dienstverleners;
 • niet-publieke en publieke instanties, indien wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven.

Deze verwerkers verwerken uw gegevens met de vereiste zorgvuldigheid. Ze worden door ons gecontroleerd en leggen aan ons verantwoording af. Zo wordt gewaarborgd dat tijdens de gegevensverwerking uw rechten worden gerespecteerd, met name de rechten die genoemd zijn onder punt 6.

6. Welke rechten heeft u?

Ten aanzien van het gebruik van uw gegevens heeft u de onderstaande rechten. U kunt zich jegens ons als verwerkingsverantwoordelijke beroepen op deze rechten. Neem hiervoor gerust rechtstreeks contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

6.1 Recht van bezwaar conform art. 21 AVG

U hebt op grond van art. 6, eerste lid, letters e of f, AVG het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt ook voor profiling op grond van deze bepalingen. Als u bezwaar aantekent, staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van dwingende legitieme gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking dient voor het instellen of uitoefenen van of de verdediging bij juridische vorderingen. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van directe reclame, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt eveneens voor profiling voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar aantekent tegen verwerking voor directe reclame, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Voorts heeft u het recht om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89, eerste lid, AVG, tenzij deze verwerking noodzakelijk is in het kader van de nakoming van een verplichting in het algemeen belang. U hebt de mogelijkheid in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG uw recht van bezwaar via een geautomatiseerde procedure uit te oefenen, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

6.2 Intrekken van toestemming conform art. 7 derde lid, AVG

Als u ons toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld om geïnformeerd te worden via e-mail), kunt u deze ook te allen tijde voor de toekomst herroepen. In onze informatie via e-mail stellen we u in elke nieuwsbrief de desbetreffende link ter beschikking. U kunt ook op een van de manieren genoemd op de eerste pagina van deze privacyverklaring contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per post, fax of e-mail. Als u uw toestemming intrekt, laat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming van tot dusver onverlet.

6.3 Overige rechten

U hebt als betrokkene voorts recht

 • op informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens, art. 15 AVG;
 • op rectificatie van onjuiste of op aanvulling van onvolledige gegevens, art. 16, AVG;
 • op verwijdering van persoonsgegevens, art. 17 AVG;
 • op beperking van de verwerking, art. 18, AVG;
 • op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20, AVG; en
 • op beroep bij de toezichthouder, art. 56, tweede lid, AVG.

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u te allen tijde, bijv. op een van de manieren genoemd aan het begin van deze privacyverklaring, contact met ons op nemen. Bij vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Voor een eventuele beroep conform artikel 56, tweede lid, AVG, dient u zich echter rechtstreeks te wenden tot de desbetreffende toezichthouder.

7. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Op het gebruik van geregistreerde gegevens is altijd de versie van de privacyverklaring van toepassing die gold op het tijdstip waarop de gegevens geregistreerd werden.

Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring te wijzigen teneinde deze aan te passen aan veranderingen in de zakelijke en juridische situatie. In dat geval publiceren wij de nieuwe actuele versie van deze privacyverklaring op onze website. Waar nodig zullen wij op een geschikte plaats wijzen op eventuele veranderingen in deze privacyverklaring. Dit geldt met name indien wij beogen reeds geregistreerde gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van de oorspronkelijke doelstelling.

Indien het gebruik van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, zullen wij uw gegevens ongeacht eventuele tussentijdse veranderingen, uitsluitend gebruiken in de mate waarvoor u toestemming heeft gegeven. Waar nodig zullen wij u in dat geval opnieuw verzoeken om toestemming mochten wij beogen de gegevens op een andere manier te gaan gebruiken.

Versie: Augustus 2019