Flight attendant en jonge stewardess in blauw uniform lopen zij aan zij van de terminal naar het vliegtuig om alles klaar te maken voor vertrek.

Piloten taal: luchtvaart alfabet & co.

Terwijl u al in uw stoel zit te wachten tot het vliegtuig wegrijdt van de gate en zich klaarmaakt om op te stijgen, zijn de piloot of het cabinepersoneel vaak nog bezig met vliegtuigmededelingen die cryptische technische termen bevatten. Bijna geen enkele leek is in staat de technische termen te begrijpen die tijdens de vlucht worden gebruikt. In dit artikel leert u meer over pilootstaal tijdens de landing en enkele routine luchtvaarttaalvoorbeelden. Of ze nu gebruikt worden als commando of gewoon als informatie voor de bemanning: Hieronder leggen wij uit wat de afkortingen in de luchtvaarttaal inhouden.

Inhoud:

 1. Waarvoor wordt de piloottaal gebruikt?

 2. Het luchtvaartalfabet als internationale spellingtabel voor de luchtverkeersleiding

 3. De taal van het vliegen - dit is hoe de bemanning spreekt

 4. Pilootstaal: de mededelingen vanuit de cockpit

Waar is de piloottaal voor?

De technische taal die bekend staat als pilotenex of luchtvaartjargon, omvat codes, termen en benamingen die in het dagelijks leven van een piloot en het luchtvaartpersoneel gebruikelijk zijn. Voor reizigers daarentegen zijn ze soms moeilijk te ontcijferen. Maar deze belangrijke communicatie staat ten dienste van de luchtverkeersleiding en bestrijkt het gehele gebied van de luchtvaart. Binnen deze kosmos zijn er ook individuele luchtvaarttaaltermen die verschillen tussen de civiele en de militaire luchtvaart. De wereldwijd overeengekomen piloottaal in de internationale luchtvaart is Engels. Daarnaast zijn er talrijke anglicismen die ook hun weg hebben gevonden naar de Duitse radiotaal. Het is echter belangrijk dat iedereen internationaal in het Engels communiceert om te allen tijde een vlotte communicatie tussen alle partijen over de hele wereld te waarborgen.

Het luchtvaartalfabet als internationale spellingtabel voor de luchtverkeersleiding

Foxtrot Sierra Two Eight Five - de taal van de piloot bevat ook het luchtalfabet. Het staat ook bekend als het ICAO-alfabet. Dit internationale alfabet werd reeds in maart 1956 door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) ingevoerd om een goede verstaanbaarheid boven de wolken te waarborgen in geval van storingen van de radiotelefonie. Het ICAO-alfabet bevat woorden die in bijna elke taal verstaanbaar zijn en vormt een essentiële hoeksteen voor communicatie. Op die manier helpt het luchtvaarttaal-ABC complicaties en misverstanden in het internationale luchtverkeer tussen luchtverkeersleiders op de grond en boordpersoneel in de lucht te voorkomen.

Belangrijke informatie, zoals het vluchtnummer of de landingsbaan, moet immers tijdens de vlucht worden doorgegeven. In geval van nood helpen afkortingen en technische termen om uitgebreide definities over de huidige situatie in een paar woorden samen te vatten. Op die manier kan het vliegtuig, inclusief bemanning en passagiers, veilig landen.

A         Alpha

B         Bravo

C         Charlie

D         Delta

E         Echo

F          Foxtrott

G         Golf

H         Hotel

I           India

J          Juliet

K         Kilo

L          Lima

M         Mike

N         November

O         Oscar

P         Papa

Q         Quebec

R         Romeo

S         Sierra

T          Tango

U         Uniform

V         Victor

W        Whiskey

X         X-ray

Y         Yankee

Z          Zulu

Mannelijk cabinepersoneel met een intercom in zijn hand in de cabine van een vliegtuig.

De taal van het vliegen - dit is hoe de bemanning spreekt

 • Apron is, in pilotenjargon, het platform, dat het hele gebied van de gate tot de startbaan omvat.

 • Calculated Time for Takeoff, of kortweg CTOT, is de tijd die van tevoren is berekend voor het opstijgen.

 • Cargo betekent in luchtvaartjargon vliegtuigvracht, maar in de omgangstaal staat het ook voor het vrachtruim.

 • Flight-Deck is een synoniem voor de cockpit in piloten taal.

 • Inbound staat in luchtvaartjargon voor aankomend vliegtuig.

 • Interphone is het telefoonsysteem dat de bemanning in staat stelt contact op te nemen met de gezagvoerder en andere stewards.

 • Local Time is de lokale tijd in piloottaal.

 • Narrowbodies zijn vliegtuigen met één gangpad (Aisles).

 • No-Show in luchtvaarttermen, zijn passagiers die niet op tijd komen opdagen voor de check-in en alleen in uitzonderlijke situaties worden opgewacht.

 • Off Blocks heeft betrekking op de periode tussen het verlaten van de parkeerstand, hetgeen gepaard gaat met het loslaten van de remblokken, en het weer aantrekken van de remblokken na de landing.

 • On Blocks betekent de tijdsperiode gedurende welke de remblokken worden aangetrokken.

 • Outbound is de pilootterm voor uitgaande vliegtuigen.

 • PADs zijn stand-by vliegend personeel en de van hen afhankelijke personen die zich aan boord van een vlucht bevinden.

 • PAX zijn de passagiers in luchtvaartjargon.

 • Pushback is het naar achteren duwen van een vliegtuig met behulp van een vliegtuigtrekker, waardoor het vliegtuig achteruit uit de parkeerpositie kan komen.

 • Taxiing is, in pilotenpraat, het langzaam taxiën van het vliegtuig naar de start- of landingsbaan of de parkeerpositie.

 • UM is de afkorting van "Unaccompanied Minor", een niet-begeleide minderjarige die voor de reis onder de hoede van het cabinepersoneel en de UM-dienst wordt geplaatst.

 • UTC staat voor Coordinated Universal Time in piloten taal.

 • Wheels-up-Time is het exacte tijdstip waarop het vliegtuig tijdens het opstijgen van de grond komt.

 • Widebodies worden met in luchtvaartterminologie vliegtuigtypes met twee passages aangeduid.

Co-piloot met een checklist voor de vlucht, zittend naast de chief pilot in de cockpit

Pilootstaal: de mededelingen vanuit de cockpit

All Doors to Arrival / All Doors in Park
Nadat het vliegtuig is geland en zich naar de gate begeeft, klinkt over de boordluidsprekers meestal een "All doors to Arrival". Dit commando betekent in piloottaal dat de noodglijbanen bij de uitgangen moeten worden gedeactiveerd en door het stuurhutpersoneel moeten worden gecontroleerd zodra het vliegtuig zijn parkeerpositie heeft bereikt en de motoren zijn uitgezet.

All Doors to Departure / All Doors in Flight
Op het commando "All Doors to Departure" of "All Doors in Flight", dat gebruikelijk is in piloottaal, zetten alle stewardessen, nadat de laatste passagier is ingestapt en alle deuren zijn gesloten, de keuzehendel van de aan hen toegewezen vliegtuigdeur van "Park" op "Flight". In geval van evacuatie worden de noodglijbanen of vlotten automatisch in werking gesteld wanneer de deuren worden geopend.

Boarding Completed
„Boarding Completed“ betekent in luchtvaarttermen dat alle passagiers in het vliegtuig zijn. Dan heb je nog kans op een vrije rij stoelen als het vliegtuig niet volgeboekt is.

Deadhead
In pilotenjargon betekent "Deadhead" niets anders dan dat een piloot of een bemanningslid zich beroepsmatig aan boord van het vliegtuig bevindt, maar geen dienst heeft. Gewoonlijk vliegen zij mee als passagiers, bijvoorbeeld om op de luchthaven van bestemming een vliegtuig over te nemen en daar hun dienst te beginnen.

Ditching
„Ditching“ is een horrorscenario dat je hopelijk nooit zult meemaken. Deze term uit het pilotenjargon verwijst naar een noodlanding op het water. Maar er is geen reden tot ongerustheid! In ons artikel Hoe veilig is vliegen? laten we zien dat je niet bang hoeft te zijn om te vliegen.

Equipment change
In het geval van een "Equipment change", in luchtvaartjargon ook vaak "Aircraft change" genoemd, moet het vliegtuig worden vervangen wegens een technisch defect. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de passagiers, omdat het meestal een vertraging van het vertrek betekent. Het vluchtnummer blijft ongewijzigd.

Flight attendants all-call
Het is niet ongewoon dat de piloot het vliegtuig aankondigt met "Flight attendants all-call". Om binnen het team te coördineren, roept de piloot alle bemanningsleden naar de telefoons aan boord voor een conferentiegesprek.

Flight-Level-330
Als de vluchtaankondiging "Flight-Level-330" te horen is, betekent dit in piloottaal dat het vliegtuig de kruishoogte van 33.000 voet heeft bereikt. Dit komt overeen met een hoogte van 10.000 meter. Gewoonlijk schakelt de gezagvoerder op dit punt de gordeltekens uit.

Ground-Stop
Voor het opstijgen of na het landen leggen de meeste vliegtuigen een langere afstand af tot de startbaan of de parkeerpositie. Vaak moet de piloot op de heenweg een tussenstop maken omdat bijvoorbeeld een landingsbaan moet worden overgestoken of de parkeerpositie nog niet vrij is. In dit geval spreken de piloten van een „Ground Stop“.

Holding-Pattern
Voordat vliegtuigen mogen landen, moet de toren het groene licht voor de landing geven met de stem van de piloot. Dit kan afhangen van slecht weer, veel opstijgingen en landingen op de luchthaven of andere factoren. Als piloten de aankondiging "Holding Pattern" doen, moeten zij met het vliegtuig een voorgeschreven holding pattern draaien tot zij toestemming krijgen om te landen.

In Range
Als een vliegtuig naar een andere luchthaven moet vliegen vanwege slecht weer of een technisch probleem, moet deze luchthaven "in range" zijn in piloten-taal, zodat het vliegtuig niet zonder paraffine komt te zitten.

Jumpseat / Jump
“Jumpseats", in luchtvaartjargon vaak "Jumps" genoemd, zijn cockpit- en stewardessenstoelen die kunnen worden bezet door stand-by vliegend personeel en hun familieleden als de vlucht volgeboekt is. De gezagvoerder beslist wie op de jumpseat mag plaatsnemen - hoewel vliegend personeel van de eigen luchtvaartmaatschappij van de gezagvoerder altijd voorrang heeft en sommige luchtvaartmaatschappijen ook eisen dat zij in uniform zijn.

Last-Minute-Paperwork
„We have to do some last-minute paperwork and should be underway shortly”. Passagiers horen deze vluchtaankondiging vaak voor het opstijgen. In pilotenpraat betekent dit dat, voordat het vliegtuig opstijgt, papierwerk zoals het berekenen van het actuele gewicht en het paraffineverbruik moet worden voltooid.

Passenger Evacuation
Volgens de taal van de piloot leidt het commando "Passenger Evacuation" tot een evacuatie van het vliegtuig, waarbij ook de passagiers bij de nooduitgangen en de noodramen moeten helpen door ze te openen. Maak je geen zorgen, dit gebeurt alleen in zeldzame gevallen. Je zult deze aankondiging waarschijnlijk nooit horen.

Prepare for Landing / Prepare for Takeoff
Wanneer vóór het opstijgen "Prepare for Takeoff" of vóór het landen "Prepare for Landing" over de boordluidsprekers klinkt, is dit in luchtvaarttermen een teken dat het cabinepersoneel alle veiligheidsgerelateerde taken snel en nauwgezet moet uitvoeren. Daarna moeten ze hun veiligheidsgordels vastmaken in de stoelen van de stewardessen.

Dit kleine inzicht toont aan dat pilootstaal, met zijn commando's, afkortingen en technische termen, zeer divers is. De communicatie aan boord van een vliegtuig is complex en absoluut noodzakelijk om een vlot verloop voor alle passagiers te garanderen. Dankzij deze praktische vorm van informatieoverdracht kunnen alle betrokkenen gewetensvol hun werk doen zonder dat u, de reiziger, er veel van merkt. Misschien begrijp je al een paar dingen op je volgende vlucht. Klaar voor vertrek? Wij wensen u een goede vlucht!