Close-up van een luchthavendisplay met een vluchtvertraging.

Vluchtvertraging: compensatie en rechten

Een vertraagde vlucht kan voor de betrokkenen stress, frustratie en gedoe betekenen. Wat velen niet weten: Vanaf een vluchtvertraging van drie uur heeft u, afhankelijk van de situatie, recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappijen maken bewust gebruik van deze onwetendheid. Zodat u niet langer in het duister tast over uw claim, hebben wij belangrijke informatie voor u verzameld. Want ook al kan de stress u op dat moment niet worden ontnomen, het is raadzaam om in ieder geval aanspraak te maken op de financiële compensatie waar u in geval van een vluchtvertraging recht op heeft.

Inhoud:

 1. Voorwaarden voor compensatie in geval van vluchtvertraging

 2. Wanneer heeft u recht op compensatie bij vluchtvertragingen?

 3. Wat gebeurt er in geval van een vluchtvertraging van vijf uur of meer?

 4. Vluchtvertraging bij pakketreizen en zakenreizen

 5. Checklist: Belangrijk bewijs in geval van een vluchtvertraging

 6. Hoe lang bestaat het recht op compensatie bij vertraging van een vlucht?

Close-up van een luchthavendisplay met vluchtvertragingen voor verschillende vluchten.

Voorwaarden voor compensatie in geval van vluchtvertraging

Om compensatie voor een vluchtvertraging te kunnen eisen, moet aan drie essentiële factoren zijn voldaan:

 1. De vertraagde vlucht moet vertrekken uit de EU, landen in de EU of worden uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij die haar hoofdkantoor in Europa heeft.

 2. Het verzoek om compensatie voor vluchtvertragingen moet binnen de gestelde termijn worden ingediend (zie Hoe lang bestaat het recht op compensatie bij vertraging van een vlucht?).

 3. In beginsel bestaat het recht op compensatie alleen als de vluchtvertraging voorkomen had kunnen worden en als buitengewone omstandigheden kunnen worden uitgesloten.

Tip: Wat buitengewone omstandigheden zijn, kunt u lezen in ons artikel Aansluitende vlucht gemist.

Wanneer heeft u recht op compensatie bij vluchtvertragingen?

Om een vordering tot schadevergoeding te kunnen instellen, is het van belang het precieze tijdstip van aankomst van het vliegtuig na de landing te kennen. Een vliegtuig wordt geacht te zijn aangekomen zodra ten minste één deur openstaat voor het vliegtuig om te vertrekken. Er kan dus ook sprake zijn van vertraging van een vlucht wanneer het vliegtuig op tijd landt maar de passagiers om andere redenen niet van boord kunnen gaan.

Zorgverlening

Zelfs bij een vertraging van twee uur moet de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij zorgen voor opvang van alle getroffenen. Dit omvat gratis maaltijden en verfrissingen of, als alternatief, maaltijdcheques. U hebt ook recht op twee gratis faxen, telefoongesprekken of e-mails. Hotel- en vervoerskosten moeten ook worden gedekt indien de vlucht pas de volgende dag vertrekt. Zelfs als de luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk is voor de vertraging van de vlucht, hebt u recht op deze diensten.

Tip: De meeste vliegtuigpassagiers zijn niet op de hoogte van hun rechten als vliegtuigpassagier en de bijbehorende compensatie voor vluchtvertragingen. Het is daarom ook de moeite waard ons artikel over de passagiersrechten te lezen.

Financiële vergoeding

Als een vlucht minstens drie uur te laat op de luchthaven van bestemming aankomt, hebt u volgens de EU-wetgeving recht op een compensatie van 250 tot 600 euro. Het maakt niet uit hoeveel het ticket kostte of wat de reden voor de reis was. Baby's en kinderen met een ticket hebben ook recht op compensatie in geval van vertraging van de vlucht. Dit geldt ook voor reizen met een tussenlanding, wanneer passagiers hun aansluitende vlucht missen door een vertraging van de aanvoervlucht. Volgens de EU-verordening inzake de rechten van luchtreizigers wordt er echter van uitgegaan dat de vluchten samen werden geboekt. Het bedrag van de compensatie hangt af van de vliegafstand en de vertraging van de vlucht bij aankomst:

 • Langeafstandsvluchten (meer dan 3.500 km) met een vluchtvertraging van minste 4 uur op de plaats van bestemming: 600 euro

 • Middellangeafstandsvluchten (1.500-3.500 km) met een vertraging van 3-4 uur: 400 euro

 • Korteafstandsvluchten (tot 1.500 km) met een vertraging van ten minste 3 uur op de eindbestemming: 250 euro

Een man zit op een blauwe koffer met zijn handen voor zijn gezicht terwijl achter hem een vliegtuig vliegt.

Wat gebeurt er in geval van een vluchtvertraging van vijf uur of meer?

Als u besluit niet te reizen vanwege de vertraging, hebt u recht op terugbetaling van de volledige ticketprijs als de vlucht meer dan vijf uur vertraagd is. In dat geval moet de betrokken luchtvaartmaatschappij de vroegst mogelijke terugvlucht naar de luchthaven van vertrek garanderen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u op zakenreis bent en daardoor een belangrijke vergadering hebt gemist.

Indien u ondanks alle omstandigheden toch uw vlucht wenst te nemen, moet de luchtvaartmaatschappij, indien mogelijk, uw vlucht omboeken naar een latere datum onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden. Een andere mogelijkheid is vervoer naar de eindbestemming met een ander vervoermiddel (bv. trein, bus, taxi). Maakt niet uit wat je kiest: U hebt ook recht op een compensatie van maximaal 600 euro voor een vluchtvertraging van drie uur of meer.

Vluchtvertraging bij pakketreizen en zakenreizen

Benadeelde pakketreizigers kunnen schadevergoeding eisen van de reisorganisator, bovenop de schadevergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Daarbij kunnen de getroffen passagiers de zogenaamde Frankfurter Tafel als leidraad gebruiken. Terugbetaling van een deel van de arrangementsprijs is mogelijk vanaf een vluchtvertraging van vier uur. Dit kan worden verrekend met de compensatiebetaling van de luchtvaartmaatschappij.

Een vluchtvertraging kan onaangename gevolgen hebben, vooral tijdens een zakenreis. Eén ding is zeker: Tenzij in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald, heeft de reiziger recht op vergoeding, ongeacht wie het vervoerbewijs heeft geboekt of betaald.

Een vrouw die op het vliegveld naast haar koffer zit en met haar rugzak op de grond grijpt naar haar hoofd.

Checklist: Belangrijk bewijs in geval van een vluchtvertraging

In geval van een vluchtvertraging is het belangrijk dat u alle bewijzen daarvoor verzamelt. U moet uw eis tot schadevergoeding ook snel indienen, zodat er geen informatie wordt vergeten. Elk beetje informatie kan immers nuttig zijn wanneer geschillen tussen passagiers en luchtvaartmaatschappijen voor de rechter komen. Indien nodig, kunt u ook professionele hulp inschakelen. Hieronder vindt u een checklist met de belangrijkste informatie en documenten in geval van vluchtvertragingen:

 • Instaptickets met vluchtnummer en bewijs van aankoop

 • Vervangende tickets

 • Foto's van het mededelingenbord met de zichtbare vluchtvertraging

 • Schriftelijke bevestiging van de reden van de vertraging door het personeel van de betrokken luchtvaartmaatschappij

 • Betalingsbewijzen voor logies, vervoer en voeding

 • Waardebonnen

Hoe lang bestaat het recht op compensatie bij vertraging van een vlucht?

De EU-verordening inzake passagiersrechten voorziet niet in een termijn waarbinnen passagiersrechten moeten worden ingeroepen in geval van vertraging van een vlucht. Daarom heeft de arrondissementsrechtbank van Bremen (ref.: 9 C 0270/12) beslist dat de verjaringstermijn wordt geregeld door het Duitse burgerlijk wetboek (BGB). Daarom kunnen passagiers in Duitsland, Oostenrijk en Roemenië binnen drie jaar tot het einde van het jaar een vordering tot compensatie voor hun vluchtvertraging indienen. In sommige landen, zoals Frankrijk en Spanje, verjaart de verjaringstermijn na vijf jaar, in Zweden zelfs na tien jaar. Het is echter moeilijk om uw rechten in het buitenland af te dwingen. Wij raden u aan de hulp in te roepen van portaalsites voor passagiersrechten, aangezien zij toegang hebben tot een netwerk van internationale partneradvocaten.

Als u wordt getroffen door een vluchtvertraging, zijn doorzettingsvermogen en geduld vaak vereist. Met onze tips en checklist bent u gewapend en in staat om uw schadevergoeding te claimen. Niettemin wensen wij u natuurlijk bij voorkeur een vlotte vliegreis zonder vertragingen!